Hardware as a Service – Service Level Agreement

 1. Indledning

Nærværende Service Level Agreement (SLA) tiltrædes ved bestilling af Hardware as a Service (HaaS) hos Worklogger. HaaS SLA godkendes ved godkendelse af Workloggers handelsbetingelser når Kunden har klikket ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” ved aktivering eller ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf så som godkendelse af tilbud, og gælder mellem Worklogger ApS, CVR-nummer 35834303, Jægersborg Alle 1D 2920 Charlottenlund (herefter “Worklogger”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

 1. Materielle rettigheder

Worklogger ejer Hardwaren. Worklogger leverer Hardware som en del af abonnementet og Worklogger er alene ansvarlig for drift, opdateringer og reparationer af Hardware.

 1. Workloggers ansvar

Worklogger varetager drift og opdatering af Hardware. Hvis Hardware bryder ned og har behov for support eller reparation, er det Workloggers ansvar, at Hardwaren kommer i drift igen ved eventuel reparation eller udskiftning af Hardware.

Worklogger dækker omkostninger i forbindelse med reparation – både arbejdsløn, reservedele og fragt – undtaget fragtomkostninger til indlevering af Hardware til Worklogger.

Kan Hardware ikke repareres, erstatter Worklogger det med bedste mulige tilsvarende udstyr uden omkostning til Kunden.

Worklogger leverer Hardware fuldfunktionsdygtig med alt tilbehør og batterier.

 1. Kundens ansvar

Kunden skifter selv batteri i Hardware, hvor der er behov for at skifte batteri. Batteritype skal være identisk med batterier der sidder i Hardwaren i forvejen. Omkostning ved udskiftning af batterier afholdes af Kunden. Batteri udskiftning skal ske ifølge producentens anvisninger, som findes i enheden.

Der skal tages alle rimelige forholdsregler til at beskytte Hardware mod skader. Uagtsom håndtering af Hardware kan resultere selvrisiko ved reparation/udskiftning af Hardware.

I tilfælde af selvforskyldt skade, tyveri, hærværk eller skader som følge af mangelfuld vedligeholdelse, rengøring eller forkert brug, vil der være en selvrisiko forbundet med udgiften til reparationen/udskiftningen, som vil blive faktureret Kunden.

Følgende punkter er ikke dækket af denne Hardware as a Service aftale:

 • Ekstraudstyr – f.eks. men ikke begrænset til oplader, batterier og høretelefoner.
 • Skade forårsaget af uautoriseret indgreb, modifikationer på Hardwaren, eller brug heraf i strid med producentens instruktioner.
 • Skade som følge af brænd.
 • Tyveri og bortkomst af enhver art, herunder glemte eller forlagt Hardware.
 • Enhver skade opstået som følge af at Hardware har været glemt eller forlagt.
 • Erstatning for mistet brug af Hardwaren i forbindelse med en skade, eller for evt. ventetid i forbindelse med reparation.

Skal Hardware repareres/udskiftes på grund af en af ovenstående punkter, vil reparationen/udskiftningen af udstyret have en selvrisiko jf. pkt. 5 per enhed der skal repareres/udskiftes, som faktureres Kunden.

Omkostninger i forbindelse med fragt ved returnering af Hardware afholdes af kunden.

 1. Selvrisiko

I tilfælde af skade/mangel på returnering hvor selvrisiko indgår, vil følgende selvrisiko være gældende:

Produkt navn

Produkt type

Normal Pris

Selvrisiko (20 %)

RecoverySentinel

Passiv GPS (batteridreven)

DKK 2.500

Dkk 500

PilotSentinel

Aktiv GPS

DKK 2.500

DKK 500

PilotSentinel II

Aktiv GPS

DKK 2.500

DKK 500

RuggedSentinel

Håndværker telefon

DKK 5.000

DKK 1000

ZoneSentinel

Bluetooth Spot overvågning

DKK 750

DKK 150

Priser er eksklusiv moms

 1. Opsigelse af abonnement

Ved opsigelse af ethvert abonnement hvor denne Hardware as a Service-aftale indgår, skal Hardware returneres til Worklogger. 

Hardware der ikke returneres, eller returneres beskadiget jf. pkt. 4, vil selvrisiko jf. pkt. 5 blive faktureret kunden. 

Såfremt opsigelsen finder sted inden for de første 6 måneder af aftale perioden, for Hardware der ikke returneres, eller returneres beskadiget jf. pkt. 4, vil normal pris jf. pkt. 5 blive faktureret kunden.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!