WorkForce
Management

WorkForce Management

System

WorkForce Management (WFM) omfatter alle de aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden har effektive medarbejdere. WFM kan bruges til at planlægge og sikre, at det er de rigtige medarbejdere, der udfører det rette job på det rette tidspunkt og med basis i arbejdstider og opgaver skabes overblik til at de får den rigtige løn.

Basis

Tidsregistrering
1-30 brugere
DKK 179 pr. bruger / md.
 • Chat, e-mail og telefonsupport
 • Ingen startup gebyr
 • *Ingen binding
 • Integrationer
 • Essential pakken
 • Ekstra moduler
 •  

Pro

Tidsregistrering
30+ brugere
DKK 149 pr. bruger / md.
 • Chat, e-mail og telefonsupport
 • Ingen startup gebyr
 • *Ingen binding
 • Integrationer
 • Essential pakken
 • Ekstra moduler
 •  

Enterprise

Tidsregistrering (30+ brugere)
+ flådestyring
Kontakt os for pris
 • Chat, e-mail og telefonsupport
 • Ingen startup gebyr
 • *Ingen binding
 • Integrationer
 • Essential pakken
 • Admin bruger
 • Ekstra moduler
Samle rabat

Essential Pakken

Herunder ses alle moduler som er inkluderet i Essential pakken.

Essential pakken koster 299 kr./md.

Tidsregistrering

Pris: Inklusiv i Essential pakken

Tidsregistrering

 

Vores tidsregistrering erstatter fuldstændigt gammeldags timesedler.
I kan opleve hurtigere proces ved fakturering, tidsbesparelse og øget likviditet med Worklogger.

 

Alle virksomhed har forskellige behov og netop derfor tilbyder vi 5 forskellige måder at registrere tid på. I kan selv vælge, hvilke der skal være til rådighed, så timeregistreringen passer bedst muligt til jeres behov og arbejdsgange.

1. Komme/gå-registrering via APP

Vores komme/gå-registrering logger det nøjagtige tidspunkt, hvorpå medarbejderen er kommet og gået. Ved arbejdets start, stempler medarbejderen ind direkte på et projekt/sag, og stempler ud ved endt arbejde. Herefter bliver den nøjagtige tid indberettet automatisk i systemet. Det er muligt at opsætte afrundingsregler i systemet. Det kan opsættes til automatisk at afrunde op/ned til hele minut intervaller 1, 5, 10, 15, eller 30.

sidebar-banner-compressor

2. Komme/gå-registrering via Terminal

Nogle virksomheder ønsker en tablet som står et centralt sted, hvor alle medarbejdere skal stemple ind og ud fra. Dette er oftest anvendt i restaurationsbranchen.

Terminal clock in

3. Detaljeret timeseddel via APP

Den detaljerede timeseddel benyttes især af virksomheder, hvor medarbejderen skal have fri mulighed for at kunne indberette timer på et hvilket som helst tidspunkt, for en hvilken som helst dato. Den kan også bruges, hvis der er behov for at lave flere timeregistreringer på samme opgave på samme dag, eller på flere forskellige projekter/sager på samme tidspunkt. Det kan for eksempel bruges sådan at medarbejderen fredag fyraften, indberetter tid for hele ugen på en gang, i stedet for at gøre det dagligt.

banner-projekt

4. Detaljeret timeseddel via browser

Ugesedlen er en matrix lidt ligesom, I kender det fra Excel. Den er nem at navigere i og I bestemmer selv hvor mange timer der skal indberettes på de forskellige dage. Ugesedlen viser for en uge ad gangen, hvor medarbejderen kan indberette sin tid. En administrator kan her indberette timer for andre medarbejdere, modsat medarbejderen der kun kan indberette for sig selv.

banner-indberet

5. InOuTime – Auto´magisk Timeregistrering

InOuTime er til jer der vil bruge så lidt tid som overhovedet muligt på tidsregistrering. InOuTime er vores helt klare anbefaling til de virksomheder hvor produktiviteten er i fokus. InOuTime registrere automatisk hvornår medarbejderne kommer og går.

Automagisk-clockinout1

Fakturering

Pris: Inklusiv i Essential pakken

Fakturering behøver hverken at være kedeligt, langsommeligt eller besværligt.
I Worklogger ligger timer, materialer, maskintimer, arbejdssedler og andet dokumentation altid klar til fakturering.  Alt kan let overføres til fakturaen i Worklogger.
Når I bogfører og sender fakturaen fra Worklogger, bliver den automatisk bogført i jeres regnskab.

Jeres kunder vil stadig modtage det samme layout de er vant til fra jer, da vi bruger det layout I har opsat i jeres regnskabsprogram.

Faktura Email tracking
Efter fakturaen er sendt afsted, kan I se hvornår fakturaen er åbnet, af hvem, og om de har klikket på eventuelle links I har sendt med.

EAN/GLN Fakturering
Hvis I sender EAN fakturaer kan i med fordel bruge vores EAN/GLN ekstra modul.

Varer / produkter

Pris: Inklusiv i Essential pakken

vare

Vare og produkter giver jer mulighed for at holde styr på hele jeres produkt sortiment.

Hvis I bruger vores integrationer til e-conomic eller dinero, så henter vi automatisk jeres produkter ud fra jeres regnskab, samt når i opretter dem i Worklogger bliver de automatisk oprettet i jeres regnskab.

Intern chat og beskeder

Pris: Inklusiv i Essential pakken

Mange virksomheder bruger SMS platforme til at kommunikere med deres medarbejdere i felten fra kontoret.

Dette modul gør det nemt at kommunikere på tværs af virksomheden. Hvad enten det er fra medarbejderne i felten til dem på kontoret, eller mellem medarbejderne i felten, eller sågar til underleverandører som også bruger Worklogger.

Lønstyring

Pris: Inklusiv i Essential pakken

De fleste virksomheder bruger meget tid på udarbejdelse af løn til deres medarbejdere. Det er ikke kun en administrativ tung post, men også en opgave hvor der medfølger en del fejl, så som manuelle fejlindtastninger og fejl kørsel af løn.

Alt det slipper I for med vores lønstyring.

Jeres medarbejdere kan sættes op i løngrupper som hver især kan have forskellige løntillæg tilknyttet. Alle slags tillæg kan opsættes i Worklogger. Det kan blandt andet være over-/weekend arbejde eller skur-/genetillæg. I kan endda styre det således at tillæggene kun skal være på specifikke dage på ugen.

Automatisk eller manuel lønkørsel
Når lønnen skal laves, er den lavet på 3 klik. Først vælger I løn perioden, derefter de løngrupper der skal laves løn for og til sidst overføre I lønfilen til lønsystemet, og så er I færdige. I får altid et overblik over alle medarbejderne samt løngrupper der bliver dannet i filen, så I kan dobbelt tjekke at alt er korrekt inden I overfører det til lønsystemet.

Hvis I bruger et lønsystem som vi ikke er integreret med endnu, så kan I bruge vores lønstyring som grundlag for løn i jeres lønsystem, uden at I vil være nødsaget til at skulle udregne timer/tillæg manuelt.

Ekstra Moduler:

Vi har flere ekstra moduler til at udvide funktionaliteten med, hvis essential pakken ikke helt dækker jeres behov.

Vagtplanlægning

Pris: 167 kr./md.

Spar tid på vagtplanlægning! Skær ned på den tid, du normalt bruger på ugentlige eller månedlig vagtplanlægning ved at automatisere dine processer. Det er både nemt for dig og dine medarbejdere.

Vagtplanen er tilgængeligfor jeres medarbejder i appen i samme øjeblik i har godkendt vagten i administrationen.

Dokumentation

Pris: 250 kr./md.


Billeder og andet dokumentation, til blandt andet kvalitetssikring, kan udfyldes og gemmes direkte på projektet/sagen, så slipper I for at arkivere papirblanketter i ringbind og sortere billeder fra digitalkamera eller telefon. Ved at bruge Worklogger bliver arbejdet afsluttet med det samme og bliver ovenikøbet let at dele med bygherre, tilsyn, kunder eller andre der skal følge med i arbejdet.


Ubegrænset lagerplads

I skal ikke tænke på lagerplads når I vælger Worklogger. Modsat vores konkurrenter takserer vi ikke for brugt lagerplads på serverne.

Dokumenter før/under/efter billeder ved udført arbejde.

Vi understøtter alle filtyper til upload. Så I har mulighed for at uploade billeder, video, filer og anden dokumentation, så alle der deltager i projektet/sagen kan følge med, se hvad der er sket under hele processen.

Tilføj udlæg løbende

Jeres medarbejdere kan løbende tilføje udlæg direkte på projekterne/sagerne fra felten, som derefter kan godkendes.

Markér på billeder

Selvom det siges, at et billede siger mere end 1000 ord, har man ofte brug for at kunne præcisere et specifikt område eller element på et billede.

For at gøre dette muligt har vi udviklet en funktion til markering/tegning på billeder. Markeringerne foretages ved hjælp af frihåndstegning.

I kan også skrive en kommentar til billedet. Når I er færdig med markeringerne på billedet, gemmer I blot dokumentationen i appen og det overføres automatisk til administrationen.

Kundegodkendelse

Pris: 167 kr./md.

Skal dine kunder godkende timer inden du kan fakturere?

Kundegodkendelses modulet sender timer til godkendelse hos kunden, som kan underskrive arbejdssedlen på sin telefon, hvorefter en underskrevet arbejdsseddel ligger klar i Worklogger til fakturering.

Fjern underskrift/kundegodkendelse

Det er muligt at sende timerne til underskrift direkte til kontaktpersonen der skal godkende timer. Her vil kontaktpersonen modtage en SMS med et link, hvor kontaktpersonen kan underskrive ugesedlen direkte fra han egen telefon.

Når kontaktpersonen har underskrevet, så gemmer vi tidspunkt, GPS-punkt og underskrift sammen som dokumentation for underskrift.
Timerne bliver låst og er derefter klar til fakturering.

Der bliver ligeledes dannet en ugeseddel, magen til dem I kender fra papir, med kontaktpersonens underskrift, som automatisk kan sendes med fakturaen til kunden.

Lokal underskrift/kundegodkendelse

Det er også muligt at en kontaktperson kan godkende timerne på jeres medarbejders telefoner.

Når medarbejderen skal have sine timer godkendt, så vælger han projektet/sagen og dagen/ugen han skal have godkendt. Herefter finder han sin kontaktperson, som så vil modtage én engangs-PIN kode på sms på hans telefon, der skal indtastes inden han kan underskrive ugesedlen på medarbejderens telefon, på samme måde som når man modtager pakker fra Post Nord.

Materialer

Pris: 84 kr./md.

materials512

Indberetning af materiale forbrug direkte fra appen.

Det er muligt at opsætte forventet forbrug på et projekt, så man kan se hvor langt man er i processen. Ligeledes er det muligt at se medarbejder rentabilitet. For eksempel kan man opsætte hvor mange fliser det forventes en medarbejder kan lægge i timen, så man kan vurdere hvor effektiv en medarbejder er til en given aktivitet.

Elektronisk kørebog

Pris: 84 kr./md.

Odometer Vores app kan fungere som en automatisk kørebog.
Jeres medarbejdere kan fra app’en vælge at køre til en projektlokation og ved ankomst automatisk få indberettet kørte kilometer direkte på projektet/sagen.

Kilometer afregningen er ekstrem præcis i forhold til de kørte kilometer. Kørselsregistreringen kan registreres som kørt i egen bil eller i firmabil.
Elektronisk kørebog er et add-on modul til LiveGEO.

Kørselsudlæg

Udlæg i forbindelse med kørsel kan registreres og indberettes via billeddokumentation.

EAN Fakturering

Pris: 125 kr./md.

EAN

Hvis i også skal sende EAN fakturaer til jeres kunder kan i gøre dette direkte fra Worklogger.

Hvis i har integration til et regnskabssystem, bliver fakturaen selvfølgelig også bogført i regnskabet.

Ubegrænset forbrug

Hos os får I ubegrænset forbrug af EAN fakturering. Så i kan sende lige så mange EAn fakturaer afsted i ønsker uden at det koster ekstra.

Afdelinger

Pris: 84 kr./md.

Afdelinger Dette modul er oplagt til de virksomheder som har flere afdelinger hvor medarbejdere og projekter skal opdeles imellem.

Det er endda muligt at styre via rettigheds profiler om afdelingerne adskilles helt. Dette kan blandt andet bruges til at en afdelingsleder som skal godkende timer for sin afdeling ikke skal se timer fra andre afdelinger/projektledere.

SmartGEO

Pris: 208 kr./md.

SmartGEO

 

SmartGEO tager et GPS punkt på medarbejderens telefon ved ind- og udstempling.

Det kan kombineres med GEOfencing, så jeres medarbejdere kun kan stemple ind når de er på en given arbejdslokation.

LiveGEO

Pris: 498 kr./md.

LiveGEO

 Med vores LiveGEO modul ved du præcis hvor dine medarbejdere har været gennem en hel arbejdsdag. Dette sikre jer komplet og præcis dokumentation over for jeres kunder.

LiveGEO er udviklet smart, så det ikke dræner jeres medarbejderes telefonener for strøm.

GEOfencing

Pris: 84 kr./md.

GEOfence

 GEOfencing modulet er en udvidelse til LiveGEO modulet. Med dette modul kan i sikre jer at jeres medarbejdere kun kan stemple ind, når de befinder sig inden for en specifik geografisk lokation.

Efter indstempling, hvis medarbejderen glemmer at stemple ud når de går hjem, så stempler systemet dem automatisk ud når de forlader området.

InOuTime

Pris: 84 kr./md.

Automagisk-clockinout

 InOuTime er vores fuldautomatiske GPS baseret tidsregistrering. 

Her skal medarbejderen ikke fortage sig noget, alle registreringer samt kørsel sker helt automatisk.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!

Se selv efter 🙂