Mission, filosofi og værdier

Vores filosofi

Kan det automatiseres? skal det automatiseres!

Vi er automatik nørder. Hvis noget kan automatiseres, så skal det automatiseres!

Vi mener at alt for mange virksomheder har brug for en hjælpende hånd til at holde styr på deres aktiver. Hvad end det er maskiner, materialer eller personale, så er der et stort behov for at automatisere og kontrollere.

Nogle vil sige at automatisering og kontrol hverken er ønsket eller nødvendigt i deres virksomhed. De har fuld tillid til deres systemer og medarbejdere. Dette mener vi er en kæmpe fejlslutning!

Tillid virker kun så længe at den er intakt. I det sekund tilliden bliver brudt, så vælter hele korthuset og i langt de fleste tilfælde, kan tilliden ikke genopbygges når først den er brudt.

Selvfølgelig skal der være tillid på arbejdspladsen. Men at basere sin virksomhed på tillid alene er, i vores øjne, en risiko som bør elimineres.

Tillid og kontrol skal gå hånd i hånd når man bygger en virksomhed.

Alle parter involveret i processen har et ansvar for at nå i mål med strategien og hvis alle parter er enige om hvad strategien og handlingsplanen er, så er der absolut ingen grund til ikke at registrere alt udført arbejde.

Tillid er godt… Worklogger er bedre!

Vores mission

Vores mission er at blive industriernes standard ledelsesværktøj. Worklogger er et solidt fundament hvorpå virksomheder kan bygges på. Ved hjælp af kontrolforanstaltninger og kunstig intelligens kan vi mindske menneskelige fejl og snyd i virksomheder og derved sikre stabilitet og balance for sikker vækst, langt ud i fremtiden.

Vores værdier

Retfærdighed
– sikre alle parter

Retfærdighed er kun retfærdigt hvis den er ens for alle aktører i systemet, uanset om det er medarbejdere, virksomheder, kunder, forbrugere, politikere, politiet, hjemmeløse osv. Denne liste fortsætter indtil alle er nævnt.

Kontrol
– sikre processen

Hvis alle parter er enige om hvad der skal udføres, så er der ingen grund til ikke at registrere udført arbejde. Det er den eneste måde at vide hvor man er i processen. Alternativt famler man i blinde.

Transparens
– sikre systemet

Alle parter skal have adgang til og indblik i udført arbejde. Det er den eneste måde at retfærdiggøre kontrolforanstaltninger. Dertil skal ingen parter have mulighed for at manipulere med dataene.

Integritet
– sikre strukturen

Integritet er, når vores ord og handlinger er i overensstemmelse med vores intention. 

Ansvar
– sikre mennesker

Samfundet fungerer, når man kombinerer muligheder med ansvar. Når medarbejderen ikke skal bevise sit værd baseret på tillid, men i stedet har dokumentation for sit arbejde. Det muliggør at mere ansvar kan uddelegeres vertikalt i systemet.

Effektivisering og optimering
– sikre økonomien

Alt hvad der kan automatiseres, bør automatiseres. Dette mindsker fejl i systemet og giver glade tal på bundlinjen. Det er ægte rettidig omhu.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!

Se selv efter 🙂