Mission, filosofi og værdier

Vores filosofi

Tillid er godt… når man er i en familie.
Tillid er grundlæggende for at en familie kan fungere. Brud på tillid splitter familier, hvor kærligheden gør ondt og skaber dybe tomme og kolde kløfter.

Kontrol er godt… når man er i et system.
Kontrol er grundlæggende for at et system kan fungere. Uden kontrol, kan man ikke finde ud af hvor og hvad der er gået galt, så man kan fikse det.

Vores samfund et system. Vi er ikke en stor familie. Vi er mange familier der bor sammen i et stort system. Vi har alle sammen forskellige holdninger til systemet vi bor i. Det er derfor vi stemmer på politikere, der har de samme holdninger som os selv.

Dette system hedder et demokrati. Dette system er bygget på tillid.
Vi kan ikke fikse et system med tillid, vi har brug for kontrol til at finde og fikse fejl i processer og handlinger, helst kontrol med rettidig omhu, så vi kan undgå fejl til at starte med. Tillid til systemer virker ikke. Kontrol i systemer virker.

I vores demokratiske system, går vi alle på arbejde. En virksomhed er et system. Det behøver ikke være et demokratisk system som vores samfund, men uanset hvilken struktur virksomheden har anlagt, er det dog et system.

Kontrol i familier virker ikke. Tillid i familier virker.
Tillid til systemer virker ikke. Kontrol i systemer virker.

Virksomheder, lige som samfundet, lægger strategier for fremtiden, samt handlingsplaner for hvordan strategierne skal udføres. Alle processer herunder bliver nøje monitoreret så man er sikker på at strategien bliver en succes.

Alle parter involveret i processen har et ansvar for at nå i mål med strategien og hvis alle parter er enige om hvad strategien og handlingsplanen er, så er der absolut ingen grund til ikke at registrere alt udført arbejde.

Vi ønsker alle sammen at alle parter gør deres del i virksomheden, såvel som i samfundet. 
Tillid i systemer virker kun på kort sigt.

Tillid er godt… Worklogger er bedre!

Vores mission

Vores mission er at være industriernes standard ledelsesværktøj, som er et solidt fundament hvorpå virksomheder kan bygges på. Ved hjælp af kontrolforanstaltninger og kunstig intelligens kan vi mindske menneskelige fejl og snyd i virksomheder og samfundet og derved sikre stabilitet og balance for sikker vækst, langt ud i fremtiden.

Vores værdier

Retfærdighed
– sikre alle parter

Retfærdighed er kun retfærdigt hvis den er ens for alle aktører i systemet, uanset om det er medarbejdere, virksomheder, kunder, forbrugere, politikere, politiet, hjemmeløse osv. Denne liste fortsætter indtil alle er nævnt.

Kontrol
– sikre processen

Hvis alle parter er enige om hvad der skal udføres, så er der ingen grund til ikke at registrere udført arbejde. Det er den eneste måde at vide hvor man er i processen. Alternativt famler man i blinde.

Transparens
– sikre systemet

Alle parter skal have adgang til og indblik i udført arbejde. Det er den eneste måde at retfærdiggøre kontrolforanstaltninger. Dertil skal ingen parter have mulighed for at manipulere med dataene.

Integritet
– sikre strukturen

Integritet er, når vores ord og handlinger er i overensstemmelse med vores intention. 

Ansvar
– sikre mennesker

Samfundet fungerer, når man kombinerer muligheder med ansvar. Når medarbejderen ikke skal bevise sit værd baseret på tillid, men i stedet har dokumentation for sit arbejde. Det muliggør at mere ansvar kan uddelegeres vertikalt i systemet.

Effektivisering og optimering
– sikre økonomien

Alt hvad der kan automatiseres, bør automatiseres. Dette mindsker fejl i systemet og giver glade tal på bundlinjen. Det er ægte rettidig omhu.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!

Se selv efter 🙂