Vores filosofi

Vi er hyper-automatik nørder. Kan det automatiseres? skal det automatiseres!

Hyper-automation er et konceptet der handler om at automatisere alt i en organisation, der kan automatiseres, så som generiske data indtastning processer. Ved at automatisere disse opgaver vil ens medarbejdere kunne fokusere på at udføre opgaver der er mere relevante for virksomhedens drift; opgaver som vil højne medarbejdertilfredsheden og effektiviteten. Organisationer, der anvender hyper-automatisering, sigter mod at strømline processer på tværs af deres virksomhed ved hjælp af kunstig intelligens (AI), robot proces automatisering (RPA) og andre teknologier til at køre uden menneskelig indgriben.

Nogle vil sige at automatisering og kontrol, hverken er ønsket eller nødvendigt i deres virksomhed, da de har tillid til at deres medarbejdere gør et godt stykke arbejde. Dette mener vi er en kæmpe fejlslutning!

Hyper-automatik er et spørgsmål om præcision af arbejdsprocesser og ikke et spørgsmål om mistillid til mennesker.

Tillid er godt… Worklogger er bedre!

Vi mener at alt for mange virksomheder har brug for en hjælpende hånd til at holde styr på deres aktiver. Hvad end det er maskiner, materialer eller personale, så er der et stort behov for at automatisere og optimere arbejdsprocesser.
Jo flere processer der automatiseres, desto nemmere bliver det at danne sig et datamæssigt indblik som giver nøjagtig information og minimere risikoen for menneskelige fejl.

Vores mission

Vores mission er at blive industriernes standard ledelsesværktøj i industri 4.0

Worklogger er et solidt fundament hvorpå virksomheder kan bygges på. Ved hjælp af automatisering og kunstig intelligens, kan vi mindske menneskelige fejl og omkostninger i virksomheder og derved sikre stabilitet og grobund for sikker vækst i den fjerde industrielle revolution.

Vores værdier

Retfærdighed
– sikre alle parter

Retfærdighed er kun retfærdigt hvis den er ens for alle, uanset om det er medarbejdere, chefer, kunder, forbrugere, politikere, politiet, hjemmeløse osv. Denne liste fortsætter indtil alle er nævnt.

Kontrol
– sikre processen

Hvis alle parter er enige om hvad der skal udføres, så er der ingen grund til ikke at registrere udført arbejde. Det er den eneste måde at vide hvor man er i processen og hvor der skal laves forbedringer.

Transparens
– sikre systemet

Alle parter skal have adgang til og indblik i udført arbejde. Det er den rigtige måde at udføre kontrolforanstaltninger på. Dertil skal ingen parter have mulighed for at manipulere med dataene.

Integritet
– sikre strukturen

Integritet er, når ord og handlinger er i overensstemmelse med intention. 

Ansvar
– sikre mennesker

Arbejdsglæden blomstre, når man kombinerer muligheder med ansvar. Når medarbejderen ikke skal bevise sit værd baseret på tillid, men i stedet har dokumentation for sit arbejde. Det muliggør at mere ansvar kan uddelegeres vertikalt i virksomheden.

Effektivisering og optimering
– sikre økonomien

Alt hvad der kan automatiseres, skal automatiseres. Dette mindsker fejl i virksomheden og giver glade tal på bundlinjen. Det er ægte rettidig omhu.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!