Kontrol af timer fra underleverandører

Mange danske virksomheder bruger underleverandører til at udføre arbejdsopgaver for deres kunder. I de fleste tilfælde modtager virksomheden en faktura for udført arbejde samt mandskabstimer. Virksomheden har ingen mulighed for at vide om timerne for det udførte arbejde stemmer overens med virkeligheden.

Så simpelt er det

  1. I opretter sagen i systemet, hvor I tildeler en adresse til sagen som definere sagens geografiske arbejdsområdet.
  2. Underleverandørens medarbejdere kan nu kun stemple ind på sagen når de fysisk befinder sig på arbejdslokationen. Forlader medarbejderen området, bliver han automatisk stemplet ud.

Dette giver jer den fulde kontrol over arbejdstiden som jeres underleverandører udføre for jer.  

I kan selvfølgelig også se i systemet, hvor alle jeres underleverandørers medarbejdere befinder sig i arbejdstiden, både live og historisk.

kontrol af underleverandører

Ekstra kontrol?

Ud over at vi kan tilbyde den fulde kontrol over tiden hvorpå medarbejderne har været på en given arbejdsplads, kan vi også tilbyde data over hvor længe medarbejderne bruger i skurvogne, ryge skure og andre steder hvor der kan være en tindens til at tiden skrider.

Læs mere om Zone overvågning her.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!

Se selv efter 🙂