fbpx
da
Prøv 14 dage gratis
da

”Øget effektivitet i ledelsen, større tillid
og mere produktivitet på arbejdspladsen!”

Agreement

Tillid er alpha omega!

Worklogger kan skabe større tillid mellem medarbejdere og ledere.  Især fordi det øger kvaliteten i de beslutninger, der træffes i dagligdagen. Men også fordi vi kan være med til at sikre, at man har den rigtige medarbejder, på det rigtige job, til den rigtige pris. 

 

Worklogger kan skabe grundlag for effektiv ledelse

Kun det der bliver målt og registreret, kan forvaltes, derfor er Worklogger et redskab der skaber grundlag for god ledelse, da vi er med til at styrke produktiviteten i virksomheden. Gode ledelsesbeslutninger kræver et godt informationsgrundlag, og det kræver data. Der er et stigende krav i danske virksomheder (ikke mindst fra topledelsen) om, at man kan levere data, målinger og fakta. 

Worklogger tager ikke ledelsesopgaven fra lederne. Der er forskel på at generere/styre data og på at træffe de ledelsesmæssige beslutninger, der besluttes ud fra disse data. Men ledelse og ledelsesbeslutninger bliver som regel mere rationelle som følge deraf.

ledere

Tillid er noget man opbygger… SAMMEN!

Det er altid sværere at forklare, hvordan tidsregistrering eller andre kontrol foranstaltninger kan skabe mere tillid hos medarbejderne, end det er at sandsynliggøre, at det er godt for virksomheden og dens ledelse. 

Det er i medarbejdernes interesse, at beslutninger vedrørende arbejdsstyrken, træffes på et oplyst grundlag. Alle registreringer logges i Worklogger, så medarbejderne har en garanti for at deres registreringer altid er let tilgængelige. Dette styrker deres position i virksomheden, da de altid kan dokumentere hvad de har lavet, hvor de har været og hvor længe de har været om det. 

Hvis alle parter er enige om hvad der skal ske, så er der ingen grund til ikke at registrere arbejdet. 

Det er som regel kun de parter der ikke er enige i hvad de skal ske, der ikke har interesse i at dokumentere hvad de har lavet.

medarbejder

Worklogger kan hjælpe med at øge produktiviteten

Vi hjælper med at ”sætte pris på medarbejderne”, ikke kun i overført betydning, men også bogstavelig talt.

Personalerelaterede omkostninger er i Danmark den absolut tungeste omkostningspost for en virksomhed og udgøre tit op til 80% af de samlede omkostninger. Så set fra et ledelsessynspunkt, er det derfor meget interessant at optimere netop dette. 

timeismoney
Opret gratis konto