”Øget effektivitet i ledelsen, større tillid
og mere produktivitet på arbejdspladsen!”

handshake-min

Tillid er alpha-omega!​

Worklogger skaber større tillid mellem medarbejdere og ledere. Især fordi vi øger kvaliteten af datagrundlaget der træffes beslutninger ud fra i dagligdagen. Men også fordi vi kan være med til at sikre, at man har den rigtige medarbejder, på det rigtige job, til den rigtige pris.

Worklogger skaber grundlag for effektiv ledelse

Kun det der bliver målt og registreret, kan forvaltes, derfor er Worklogger et redskab der skaber grundlag for god ledelse, da vi kan være med til at styrke produktiviteten i virksomheden. Gode ledelsesbeslutninger kræver et godt informationsgrundlag, og det kræver data. Der er et stigende krav i danske virksomheder (ikke mindst fra topledelsen) om, at man kan levere data, målinger og fakta.
Worklogger tager ikke ledelsesopgaven fra lederne. Vi generere/levere data om medarbejdere, maskiner, udstyr mm. til virksomheden, hvorefter der kan træffes ledelsesmæssige beslutninger ud fra disse data. Ledelse og ledelsesbeslutninger bliver som regel mere rationelle som følge af bedre datagrundlag.
businessmen-min

Tillid er noget man opbygger… SAMMEN!

Det er altid sværere at forklare, hvordan tidsregistrering, flådestyring eller andre kontrolforanstaltninger kan skabe mere tillid hos medarbejderne, end det er at sandsynliggøre, at det kun er godt for virksomheden og dens ledelse.
Det er i medarbejdernes interesse, at beslutninger vedrørende arbejdsstyrken, træffes på et oplyst grundlag. Alle registreringer logges i Worklogger, så medarbejderne har en garanti for at deres registreringer altid er let tilgængelige. Dette styrker deres position i virksomheden, da de altid kan dokumentere hvad de har lavet, hvor de har været og hvor længe de har været om det.
 
Hvis alle parter er enige om hvad der skal ske, så er der ingen grund til ikke at registrere arbejdet.
Det er som regel kun de medarbejdere der uenige i ledelsens beslutninger, der ikke har interesse i at registrere/dokumentere hvad de har lavet.
worker-min

Worklogger hjælper med at øge produktiviteten

Vi hjælper med at ”sætte pris på medarbejderne”, ikke kun i overført betydning, men også bogstavelig talt.
 
Personalerelaterede omkostninger er i Danmark den absolut tungeste omkostningspost for en virksomhed og udgøre tit op til 80% af de samlede omkostninger. Det er derfor ikke så underligt at dette punkt, er noget der er stor interesse i at optimere for stort set alle virksomheder.
timeismoney-min

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!