device_banner-min-1024x578-compressor-1024x578-min

Hvad er Worklogger?

Worklogger er et ledelsesværktøj som består af flere elementer. 

Det første element er WorkForce Management, det næste er Telematik og GEOlokalisering og det sidste er Augmenteret Analyser.

WorkForce Management... Hvorfor?

Tidsregistrering har været en del af hverdagen siden industrialiseringen slog igennem i 1800-tallet med stempelure. Dette findes stadig, men i mindre omfang end tidligere. I dag er tidsregistrering et ledelsesredskab som kan bruges til fælles målfastsættelse mellem ledere og medarbejdere. I mange virksomheder er papir/blyant og regneark stadig værktøjet der anvendes i forbindelse med registrering af arbejdstid, løn og vagtplanlægning. Det er både tidskrævende, øger risikoen for fejl og forsinkelser samt hæmmer tilgængeligheden af data til analyse og rapportering til ledelsen. Det resultere i mistet evne til at handle proaktivt. 

Med et moderne Workforce Management system som Workloggers, kan processerne automatises. Det mindsker risikoen for fejl og sikrer at lovgivning og lokalaftaler omkring arbejdstid overholdes. Det er i øvrigt vedtaget ved lov ved EU-domstolen at alle ansatte i virksomheder skal tidsregistrerer, uanset om de er timelønnet eller funktionær ansat (læs mere her). Ud over at tidsregistrering nu er blevet lovpligtigt for alle virksomheder, så er pålidelige og aktuelle informationer om virksomhedens anvendelse af tid og ressourcer med til at styrke beslutningsgrundlaget og giver mulighed for at reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsel eller kapacitet.

Worklogger skaber større tillid mellem medarbejdere og ledere. Især fordi det øger kvaliteten i de beslutninger, der træffes i dagligdagen. Men også fordi vi er med til at sikre, at man har den rigtige medarbejder, på det rigtige job, til den rigtige prisRegistreringer i Worklogger giver mulighed for at gennemføre analyser af produktivitet og fravær. Dermed kan Worklogger samtidig være et redskab for ledelsen til at optimere driften, finde besparelser og undersøge, hvor produktiviteten er mindre end den burde være og hvorfor.

Tidsregistrering er i dag essentielt for de fleste virksomheder, fordi at tidsregistrering er direkte relateret til effektivitet. Tidsregistrering og effektivitet går hånd i hånd, og uden effektivitet på arbejdspladsen, vil intet blive udført godt eller til tiden. Medarbejdernes effektivitet kan direkte omsættes til operationel effektivitet, hvilket gør at en virksomhed kører som en velsmurt maskine. Øget effektivitet tillader også en virksomhed løbende at forbedre sine produkter og tjenester, hvilket har stor indflydelse på kundernes tilfredshed. Dette understreger altså, at pålidelig tidsregistrering og forbedret effektivitet resulterer i øget indtjening, der er nødvendig for at opretholde og udvikle virksomheden. Derfor kan tidsregistrering være en klar nødvendighed for at tage jeres virksomhed til næste niveau.

Udover forbedret effektivitet, er der også en anden vigtig grund til hvorfor tidsregistrering kan være afgørende for jeres virksomhed. Med hensyn til medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, kan pålidelig tidsregistrering også være en fordel for medarbejderen. Når jeres medarbejdere er i stand til at få et ordentligt overblik over deres tid, kan de lave passende justeringer i forhold til hvordan de bruger deres tid i deres daglige arbejdsopgaver. Denne optimering kan hjælpe dem med at blive mere produktive og på samme tid mindre stressede. I takt med at de fortsætter med at udrette mere og oplever succes ved hjælp af Worklogger. Motiverede og produktive medarbejdere kan kun betyde gode ting for hele virksomheden.

Telematik og GEOlokalisering... Hvordan virker det?

Telematik er et tværfagligt felt, der omfatter telekommunikation, køretøjsteknologi, elektroteknik og datalogi. Det er et term der blandt andet dækker  flådestyring og GPS sporing af udstyr og medarbejdere.

Når man siger flådestyring er der tale om styring af en flåde af køretøjer og ikke både. Et stigende antal danske virksomheder anvender flådestyringssystemer for at danne sig et bredt overblik over deres maskiner i løbet af arbejdsdagen. Helt specifikt handler flådestyring om, at man ved hjælp af avanceret computerteknologi installeret i et køretøj, samt ved brug af satellittjenester og GPS teknologi, kan spore hele sin flåde af maskiner. Ved hjælp af flådestyring kan man GPS spore flåden 24 timer i døgnet, og danne sig et overblik over de forskellige fartøjers geografiske positioner, også betegnet som geo-lokalisering.

Worklogger har udviklet et modul som hedder LiveGEO, som er et avanceret sporingssystem til GEOlokalisering af medarbejdere der muliggøre meget præcis og fejlfri tidsregistrering og dokumentation, som eliminere alle de menneskefejl som normal tidsregistrering er notorisk kendt for. 

Telematik og GEOlokalisering er blevet et standard element i alle moderne virksom­heder, der har ­kø­re­tøjer og/eller udstyr. Den største fordel ved Worklogger, er muligheden for nøje at overvåge og analysere jeres ressourcer fra et støre perspektiv, hvad enten det er køretøjer, entreprenørmaskiner, udstyr eller medarbejdere. Dette giver mulighed for mange meget præcise små og store optime­ringer, der fører til betydelige stigninger i effek­tiviteten. Ud over de indlysende økonomiske fordele er Worklogger med til at skabe en bedre forståelse af, hvordan ressourcerne opererer som helhed. Dette fører helt naturligt til bedre beslut­ninger fra virksom­hedens beslut­nings­tagere og generelt meget mere gennem­sig­tighed i virksomhedens arbejdsprocessor.

Augmenteret Analyser... Hvad er det?

Kunstig intelligens er det nye sort. Alle snakker om det og ingen forstår det. Kunstig intelligens bliver den vigtigste teknologi de næste ti år, og som leder skal man kunne udnytte det for ikke at blive udkonkurreret. Det er ikke det samme som, at alle ledere skal have en dybdegående forståelse for neurale netværk og algoritmer, men de skal kende anvendelsesperspektiverne for kunstig intelligens.

Der findes 4 typer kunstig intelligens: automatiseret intelligens, adaptiv intelligens, autonom intelligens og augmenteret intelligens.

Automatiseret intelligens er egnet til at udføre den samme opgave igen og igen, og derfor benytter flere organisationer den nu til at håndtere rutineprægede administrative opgaver.

Adaptiv intelligens bruges i systemer, der tilpasser sig den enkelte bruger og sørger blandt andet for, at de bliver præsenteret for de mest relevante produkter i en webshop.

Autonom intelligens er den måske mest iøjnefaldende type kunstig intelligens, fordi den gør robotter i stand til at orientere og bevæge sig selvstændigt rundt i verden. Selvkørende biler er et af de mest omdiskuterede eksempler på autonom intelligens, men i princippet er robotstøvsugere, der har eksisteret i flere år, også en autonom intelligens.

Augmenteret intelligens har til formål at udvide beslutningskompetencen hos et menneske ved at hjælpe vedkommende med at se mønstre i data, der ellers ville være uoverskuelig.

Hos Worklogger arbejder vi med den autonome og den augmenteret form for kunstig intelligens. Vi har udviklet et modul vi kalder InOuTime, som er tidsregistrering baseret på GPS og kunstig intelligens, hvor medarbejderen ikke selv skal foretage sig noget.

Alle registreringer en medarbejder normalt skal fortage i løbet af en dag, så som tidsregistrering eller kørsel, specielt hvis de skal registrere at de har været flere steder på en dag, sker fuldstændig automatisk med InOuTime, som blandt andet styres og reguleres af en autonom intelligens vi kalder Sentinel.

SmartSentinel

Mød Sentinel, the SmartAI – vores kunstige intelligens 🙂

Sentinel er vores kunstige intelligens, som vi har udviklet til at hjælpe os med at lave verdens bedste WorkForce Management System. Sentinel er en central del af InOuTime. Han arbejder 24/7 og sikre at alt køre optimalt. 

InOuTime åbner dørene op for en helt ny verden af tidsregistrering. InOuTime erstatter fuldstændigt gammeldags timesedler, hvor medarbejderen skal huske at skrive kørsel eller hvornår de er kommet og gået, eller hvor længe de har været på hver opgave.

Med InOuTime skal jeres medarbejdere ikke selv huske at stemple ind og ud når de kommer og går fra arbejde. Sentinel sørger for at det hele sker automatisk.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!