Vilkår og betingelser ved køb af hardware

Ved køb af Workloggers Hardware gælder disse vilkår

Nærværende Købsaftale tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” ved aktivering eller ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Worklogger ApS, CVR-nummer 35834303, Jægersborg Alle 1D. 2920 Charlottenlund (herefter “Worklogger”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

Kunden kan bestille online 24 timer i døgnet via vores kontakt formular. Vi afsender bestillinger mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 10:00-17:00. Vi bestræber os på, at bestillinger inden kl. 12:00 sendes ved førstkommende forsendelse. Kunden vil modtage særskilt meddelelse om afsendelse, hvoraf også vil fremgå hvordan Kunden følger bestillingen.

Kunden er ansvarlig for, at de kundeoplysninger der indtastes som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet på vores hjemmeside www.worklogger.io. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms (25 %).

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa/Dankort (kræver netbanksverificering), Visa (kræver netbanksverificering), MasterCard (kræver netbanksverificering), Visa Electron (kræver netbanksverifice-ring) og faktura. Der gøres opmærksom på, at der vil blive foretaget en kreditvurdering forinden fakturaudsendelsen. Worklogger tilbyder generelt ikke mulighed for forudbetaling, men tager forbehold for at kræve dette ved større ordre.

Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle leveringsomkostninger være betalt, inden vi kan udsende/udlevere varen, medmindre Kunden har købt på kredit.

Indtil der er sket fuld betaling, vedbliver ejendomsretten til det leverede Hardware hos Worklogger, og Kunden må således ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, eller på anden måde bringe Workloggers ejendomsret i fare. Kunden afholder alle eventuelle omkostninger, der måtte være forbundet i denne forbindelse.

Såfremt købet er foretaget på kredit, og Kunden ikke betaler det skyldige beløb inden fakturaens forfaldsdato, opkræver Worklogger 1 % af købesummen pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker.

Hardware bestilt på vores hjemmeside leveres udelukkende i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne medmindre andet er skriftligt aftalt.

Vores til enhver tid gældende fragtgebyrer kan oplyses på forespørgsel.

Forventet leveringstid kan variere efter lager status.

Kunden accepterer, at Worklogger har ret til at afhjælpe eventuelle forsinkelser.

Kunden har hos Worklogger ret til at fortryde købet inden for 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen af varen. Det er en betingelse for fortrydelse af købet, at pakken er uåbnet (warrenty void klistermærke brudt)

Fortrydelsesretten kan udøves ved at kontakte Worklogger via email support@worklogger.io eller via kontakt formularen på hjemmesiden www.worklogger.io.

BEMÆRK: Kunden kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Hvis Kunden sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal Kunden efterfølgende returnere Hardware til Worklogger på adressen angivet nedenfor uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter Kunden gav meddelelse om, at denne ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at Hardware er afsendt inden fristens udløb.

Kunden skal selv bære omkostningerne forbundet med returnering af Hardware, medmindre Worklogger har leveret Hardware til Kunden ved en fejl, eller hvis hardware ved modtagelsen var beskadiget eller defekt. Worklogger har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af pakkens vægt samt valg af transportør mv.

Pakken skal sendes til:
Worklogger ApS
Valbygårdsvej 78
4200 Slagelse

Betaling for Hardware bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter vores modtagelse af varen.

BEMÆRK: Kundens krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som Worklogger har betalt til indløser.

BEMÆRK: Worklogger modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Kunden har 30 dages reklamationsret fra pakkens modtagelse, såfremt Kunden mener, at den vare Kunden har modtaget, er mangelfuld. Kunden skal ”straks” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved Hardwaren, give Worklogger besked herom, hvilket skal ske ved at Kunden opretter en reklamationssag via email til support@worklogger.io

Vær opmærksom på at reklamationsretten kun dækker fejl og mangler fra levering af Hardweare fra Worklogger. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader der forekommes Kundes brug/misbrug af hardwaren.

Vær opmærksom på at batterier anses som slidtagedele med begrænset levetid, derved gives der kun 30 dages reklamation ved køb af hardware som indeholder batterier så som håndværkertelefoner.

Hvis Kunden reklamerer over en vare, skal Kunden skriftligt beskrive manglen/fejlen.

Varen sendes til:
Worklogger ApS
Valbygårdsvej 78
4200 Slagelse

Bemærk! Worklogger modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at sende pakken med track and trace.

Backup af data er yderst vigtig, da vi både ved returnering og reparation af varer samt ved installation af nyt hardware i de fleste tilfælde sletter alt indhold på hardwaren.

Såfremt en undersøgelse foretages af producenten og/eller en af vores servicepartnere, og varen viser sig ikke at være mangelfuld, kan Kunden blive pålagt et undersøgelsesgebyr, hvis størrelse bliver fastsat i henhold til producenten og/eller vores servicepartners til enhver tid gældende praksis for undersøgelses- og forsendelsesgebyr. Kunden vil i forbindelse med oprettelsen af sin reklamationssag blive oplyst om undersøgelsesgebyrets maksimale størrelse, såfremt varen ikke anses for at være mangelfuld. Hvis Kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel, refunderer Worklogger ikke disse udgifter og Kundens reklamationsret kan desuden bortfalde.

Hvis Kunden ønsker at klage over købet, kan Kunden skrive til Worklogger via e-mail på: support@worklogger.dk

Worklogger gør opmærksom på, at reklamationsrettens begyndelsestidspunkt ikke udskydes i tilfælde af, at Kunden videresælger det købte produkt til tredjemand. Der gøres endvidere opmærksom på, at såfremt producenten yder produktgaranti vil denne garantiperiodes begyndelsestidspunkt være at regne fra Kundens modtagelse af varen. Eventuelle andre garantier ydet af Kunden til tredjemand er Worklogger uvedkommende.

Worklogger er kun erstatningsansvarlig over for Kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Worklogger er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for indirekte tab, fx tab af data eller tabt indtjening.

Der tilbydes ingen garanti på købte vare ud over reklamations retten ved mangler.

Disse e-handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra Worklogger, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

Vi tager forbehold for tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.

Gældende fra 15.03.2018 og erstatter tidligere vilkår

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!