Ekstra Moduler

Signatur

Kundegodkendelse 249 kr.

Skal dine kunder godkende timer inden du kan fakturere?

Kundegodkendelses modulet sender timer til godkendelse hos kunden, som kan underskrive arbejdssedlen på sin telefon, hvorefter en underskrevet arbejdsseddel ligger klar i Worklogger til fakturering.

Fjern underskrift/kundegodkendelse

Det er muligt at sende timerne til underskrift direkte til kontaktpersonen der skal godkende timer. Her vil kontaktpersonen modtage en SMS med et link, hvor kontaktpersonen kan underskrive ugesedlen direkte fra han egen telefon.

Når kontaktpersonen har underskrevet, så gemmer vi tidspunkt, GPS-punkt og underskrift sammen som dokumentation for underskrift.
Timerne bliver låst og er derefter klar til fakturering.

Der bliver ligeledes dannet en ugeseddel, magen til dem I kender fra papir, med kontaktpersonens underskrift, som automatisk kan sendes med fakturaen til kunden.

Lokal underskrift/kundegodkendelse

Det er også muligt at en kontaktperson kan godkende timerne på jeres medarbejders telefoner.

Når medarbejderen skal have sine timer godkendt, så vælger han projektet/sagen og dagen/ugen han skal have godkendt. Herefter finder han sin kontaktperson, som så vil modtage én engangs-PIN kode på sms på hans telefon, der skal indtastes inden han kan underskrive ugesedlen på medarbejderens telefon, på samme måde som når man modtager pakker fra Post Nord.

Se flere løsninger på vores App Market

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!